Belangrijke regels

De route van deze toertocht wordt volledig gereden over de openbare (onverharde) weg;
Eventuele seingevers hebben geen officiële verkeersfunctie;

Houd u aan alle verkeersregels;

Het dragen van een valhelm is verplicht;

Deelname is geheel op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt of geleden door de deelne(e)m(st)er;

Gooi geen afval weg.